Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις στο Δημόσιο: Κάντε αιτήσεις για 313 «ενεργές» θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στο Δημόσιο: Κάντε αιτήσεις για 313 «ενεργές» θέσεις εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημόσιο

Οι 313 «ενεργές» προσλήψεις σε φορείς του Δημοσίου, όπως Δήμοι, Εφορείες Αρχαιοτήτων και τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) συγκεντρώθηκαν από το Dimosio.gr

Οι προσλήψεις αφορούν την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Κοζάνη, την Πέλλα, το Ηράκλειο Κρήτης, Εύβοιας, την Κω, τη Λέσβο και την Πρέβεζα.

Στις θέσεις εργασίας συμπεριλαμβάνονται ειδικότητες, όπως αρχαιολόγων, συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, διοικητικού – οικονομικού προσωπικού, γεωπόνων, βρεφονηπιοκόμων, κτηνιάτρων, αποφοίτων φυσικής αγωγής και εργατοτεχνιτών και εργατών.

1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης (- 25/02)
Οι ειδικότητες για την συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

ΠΕ Αρχαιολόγων – 3 θέσεις
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης – 1 θέση
ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων – 1 θέση
ΥΕ Εργατών – 18 θέσεις
ΤΕ Μηχανικός με ειδικότητα δομικών έργων ή έργων υποδομής ή βιομηχανικού σχεδιασμού με εξειδίκευση στην σχεδίαση αρχαιολογικών ευρημάτων – 1 θέση
Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας (- 26/02)
Οι ειδικότητες για την παρούσα προκήρυξη είναι οι εξής:

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με ειδίκευση σε ψηφιδωτό και ελλείψει αυτών ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης – 1 άτομο
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με ειδίκευση σε λίθο και ελλείψει αυτών ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης – 1 άτομο
ΥΕ Εργατών – 1 άτομο

3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας (- 26/02)
Οι ειδικότητες για την εν λόγω προκήρυξη είναι οι παρακάτω:

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων – 1 θέση
ΔΕ Εργατοτεχνιτών – 2 θέσεις

4. δήμος Χαλανδρίου (- 28/02)
Η ειδικότητα που ζητείται είναι η εξής:

ΠΕ Φυσικής Αγωγής – 21 θέσεις

5. δήμος Δάφνης – Υμηττού (- 28/02)
Θέσεις εργασίας

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (10 θέσεις)
ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (5 θέσεις)
Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

6. Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) (- 2/03)
Θέσεις εργασίας

ΠΕ Γεωπόνων – 108 θέσεις
ΠΕ Κτηνιάτρων – 9 θέσεις

7. δήμος Λαρισαίων (- 2/03)
Οι ειδικότητες για την παρούσα προκήρυξη είναι οι παρακάτω:

ΔΕ Οδηγών [Γ΄ ή (c) κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] – 13 θέσεις
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Φορτωτές) – 2 θέσεις
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – 35 θέσεις

8. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (- 2/03)
Οι ειδικότητες για την παρούσα προκήρυξη είναι οι παρακάτω:

ΠΕ Αρχαιολόγων – 5 θέσεις
ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη μουσειολογία – 1 θέση
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στη μουσειολογία – 1 θέση
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα ή άλλα δημόσια έργα χρηματοδοτούμενα από προγράμματα της Ε.Ε. – 1 θέση
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών με εξειδίκευση στη σχεδιαστική αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων & μνημείων ή στη φωτογραμμετρική αποτύπωση μνημείων & γεωχωρικών δεδομένων (GIS) και έλλειψη αυτών ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων Μηχανικών με εμπειρία σε δημόσια έργα – 1 θέση
ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Δομικών Έργων με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα ή άλλα δημόσια έργα χρηματοδοτούμενα από προγράμματα της Ε.Ε. – 1 θέση
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ομάδας Α) – 2 θέσεις
ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (έργων τέχνης) – 3 θέσεις
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στηv διοικητική και οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων ή άλλων δημόσιων έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. – 1 θέση
ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων ή άλλων δημόσιων έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. – 1 θέση
ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες – 10 θέσεις
ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες – 10 θέσεις

9. δήμος Αλίμου (- 3/03)
Θέσεις εργασίας

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [Γ΄ και Ε΄, κατηγορίας, με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] – 8 θέσεις
ΔΕ Οδηγών [Δ΄, κατηγορίας, με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] – 2 θέσεις
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Εκσκαφέας – Φορτωτής) – 2 θέσεις
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (σαρώθρου) – 1 θέση
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Καλαθοφόρου) – 1 θέση
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) – 26 θέσεις

10. Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας (- 3/03)
Η ειδικότητα που ζητείται από την συγκεκριμένη προκήρυξη είναι η εξής:

ΠΕ Αρχαιολόγων – 1 θέση

11. Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (- 3/03)
Οι ειδικότητες για την συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι παρακάτω:

ΠΕ Αρχαιολόγων – 1 θέση
ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών, ΥΕ Εργατών – 3 θέσεις

12. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης (- 3/03)
Η ειδικότητα που ζητείται από την προκειμένη προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Βυζαντινή – Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία – 1 θέση
ΥΕ Εργατών – 3 θέσεις

13. Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου (- 3/03)
Οι ειδικότητες για την συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι εξής:

ΠΕ Αρχιτέκτονας
ΥΕ Εργάτης