Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις στο δήμο Νέστου – Οι ειδικότητες

Προσλήψεις στο δήμο Νέστου – Οι ειδικότητες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Νέστου ανακοίνωσε την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχαννικός
1 ΠΕ Οικονομολόγος
1 ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός
1 ΤΕ Πληροφορικής

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:

25910 23585, 25910 24362