Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις στην κουζίνα του Γ.Ν. Παίδων “Παναγιώτου & Αγλαΐας Κυριακού”

Προσλήψεις στην κουζίνα του Γ.Ν. Παίδων “Παναγιώτου & Αγλαΐας Κυριακού”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Παναγιώτου & Αγλαΐας Κυριακού” ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 12 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΔΕ Μάγειρας
1 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης (Λαντζέρης)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/02/2020-24/02/2020

Τηλέφωνο: 213 2009810

Δείτε την προκήρυξη εδώ