Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Αγίου Νικολάου

Προσλήψεις στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Αγίου Νικολάου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι
1 ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου
1 ΔΕ Μάγειρας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 08/02/2020-17/02/2020

Τηλέφωνο: 28410 86090, 28410 86100