Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις στην καθαριότητα απο τον Δήμο Ιλίου

Προσλήψεις στην καθαριότητα απο τον Δήμο Ιλίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών, ως ακολούθως:

2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων
15 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

Τηλέφωνο: 213 2030123
Δείτε την προκήρυξη εδώ