Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως και 30-04-2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα
3 ΔΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ σε αρχαιολογικά έργα

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων 18-02-2020 έως 24-02-2020.

Τηλέφωνο: 210 3213571

Δείτε την προκήρυξη εδώ