Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις στην ΕΦΑ Πατρών

Προσλήψεις στην ΕΦΑ Πατρών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Συντήρηση Τοιχογραφιών Καθολικού Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου» για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ