Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις στην δημοτική επιχείρηση ύδρευσης-αποχέτευσης Ναυπλίου

Προσλήψεις στην δημοτική επιχείρηση ύδρευσης-αποχέτευσης Ναυπλίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπλίου ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
1 ΠΕ Υπάλληλος Πληροφορικής
1 ΤΕ Λογιστής
2 ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης-Αποχέτευσης

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 28/02/2020-09/03/2020

Τηλέφωνο: 27520 28976, 27520 24167
Δείτε την προκήρυξη εδώ