Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις στην ΔΕΗ Βεροίας

Προσλήψεις στην ΔΕΗ Βεροίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με συμβάσεις 8 μηνών θα προσληφθούν 3 νέοι εργαζόμενοι στην ΔΕΗ Βεροίας.

Οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν στην ΔΕΗ Βεροίας, ενώ οι θέσεις θα καλυφθούν από ΤΕ Μηχανικός/Ηλεκτρολόγος, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 15 Ιανουαρίου.