Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις στη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης Ιωαννίνων

Προσλήψεις στη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης Ιωαννίνων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:

2 ΔΕ Καταμετρητές Υδρομέτρων
7 ΥΕ Εργάτες

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη, Απρίλιος 29, 2020
Δείτε την προκήρυξη εδώ