Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις σε Δήμους: Ο Δήμος Κορίνθου αναζητά εργάτες για εποχικές ανάγκες

Προσλήψεις σε Δήμους: Ο Δήμος Κορίνθου αναζητά εργάτες για εποχικές ανάγκες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Σικυωνίων που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της Κορίνθου προσλαμβάνει 6 εργάτες καθαριότητας.

Συγκεκριμένα οι θέσεις εργασίας απευθύνονται σε συνοδούς απορριμματοφόρου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διάρκειας 2 μηνών.

Οι ειδικότητες στο Δήμο Σικυωνίων, Κορίνθου

  • Εργάτες Καθαριότητας (6 θέσεις)

Τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαζί με την αίτηση τους μπορούν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας σε δύο όψεις
  2. ΑΜΚΑ και ΑΜΑ
  3. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους ν.3584/07

Η προθεσμία και ο τόπος υποβολής των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Σικυωνίων (Δ/νση Γ. Γεννηματά 2 – ΤΚ 20200 / Κιάτο, τηλ: 27423-60148) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων, είναι η υπάλληλος Φ. Σπηλιώτη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις σχετικές πληροφορίες στην προκήρυξη ΕΔΩ