Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις με συμβάσεις 1 έτους στην Περιφέρεια Ηπείρου

Προσλήψεις με συμβάσεις 1 έτους στην Περιφέρεια Ηπείρου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Περιφέρεια Ηπείρου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
1 ΠΕ Οικονομικών Σπουδών
1 ΠΕ Πληροφορικής

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 03/04/2020-13/04/2020

Τηλέφωνο: 26510 87236

Δείτε την προκήρυξη εδώ