Νέες θέσεις ηλεκτρολόγων στο Δ.Καλαμάτας

0
31

Ο Δήμος Καλαμάτας-Μεσσήνης ανακοίνωσε δύο νέες θέσεις ηλεκτρολόγων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας (Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας, οδός Περρώτου και Μαντίκλου 15 Τ.Κ. 24133 Καλαμάτα).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο site του Δήμου Καλαμάτας (www.kalamata.gr).

Δείτε την προκήρυξη εδώ: προκηρυξη