Αρχική Μόνιμοι Προσλήψεις γιατρών στο νοσοκομείο της Ρόδου

Προσλήψεις γιατρών στο νοσοκομείο της Ρόδου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το γενικό νοσοκομείο Ρόδου προκηρύσσει την πλήρωση έξι θέσεων ειδικευμένων γιατρών, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα esydoctors.moh.gov.gr μέχρι και τις 3 Μαρτίου.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για το σύνολο των προκηρυγμένων θέσεων της ειδικότητάς του ανά φορέα και με ανώτατο όριο πέντε φορείς (νοσοκομεία ή κέντρα υγείας) μία μόνο ΔΕΠΕ.

Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι οι εξής:
Ειδικότητα: Ακτινολογίας. Βαθμός: Επιμελητής Β’. Αριθμός θέσεων: 1
Ειδικότητα: Αναισθησιολογίας. Βαθμός: Επιμελητής Α’. Αριθμός θέσεων: 2
Ειδικότητα: Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (ΜΕ). Βαθμός: Επιμελητής Α’. Αριθμός θέσεων: 1
Ειδικότητα: Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας. Βαθμός: Επιμελητής Α’. Αριθμός θέσεων: 1
Ειδικότητα: Αγγειοχειρουργικής Βαθμός: Επιμελητής Β’. Αριθμός θέσεων: 1