Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις- εξπρές ΠΕ Κτηνιάτρων από τον ΕΛΓΑ

Προσλήψεις- εξπρές ΠΕ Κτηνιάτρων από τον ΕΛΓΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ππροσλήψεις – εξπρές εποχικού προσωπικού και συγκεκριμένα οκτώ (8) συμβασιούχων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων θα διενεργήσει ο ΕΛΓΑ για τα Υποκαταστήματά του, με σκοπό την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. Οι προσλήψεις θα διαρκέσουν 8 μήνες και θα γίνουν ως εξής:

– 3 στο Υποκατάστημα Ηρακλείου,

– 3 στο Υποκατάστημα Λάρισας, 1 στο Υποκατάστημα Ιωαννίνων

– 1 στο Υποκατάστημα Τρίπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ είτε αυτοπροσώπως στην Κεντρική Διοίκηση /Δνση Διοικητικού καθώς και στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α., είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : proslipseis@elga.gr μέχρι την Τρίτη 21-05-2019 ί δηλώνοντας το Υποκατάστημα που επιθυμούν να εργαστούν.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στο ίδιο έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ να δηλώσουν περισσότερα από ένα Υποκαταστήματα (Ηρακλείου, Λάρισας, Ιωαννίνων και Τρίπολης) καθορίζοντας σειρά προτίμησης.