Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις εποχικών στο δήμο Αγίας Παρασκευής

Προσλήψεις εποχικών στο δήμο Αγίας Παρασκευής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

3 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου
2 ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/09/2018-20/09/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
2132 004562