Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις εποχικών στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας

Προσλήψεις εποχικών στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Αρχαιολόγου
1 ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ομάδας Β’ για τη συντήρηση ξυλόγλυπτων – φορητών εικόνων)
1 ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής & Έργων Τέχνης (Β΄ κατεύθυνσης για συντήρηση τοιχογραφιών, εικόνων και λοιπών κινητών ευρημάτων)
2 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών σε αρχαιολογικά έργα

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Αιτήσεις μέχρι 25 Σεπτέμβρη.

\Τηλέφωνο:

26610 48310