Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις εκπαιδευτικών στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων- Πώς θα κάνετε αίτηση

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων- Πώς θα κάνετε αίτηση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ανακοίνωσε νέες προσλήψεις διδακτικού προσωπικού για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών έτους 2023 – 2024, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση όπως παρακάτω :

Οι θέσεις εργασίας

  • 1.Μουσική (Ευρωπαϊκή Χορωδία) (1 θέση)
  • 2.Χορός (1 θέση)
  • 3.Σκοποβολή (1 θέση)
  • 4.Νεοελληνική Γραμματεία (1 θέση)

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία πρόσληψης, πρέπει να υποβάλλουν στη ΣΣΑΣ μέχρι την 15:00 της 16ης Οκτωβρίου 2023, υποχρεωτικά τα ακόλουθα έντυπα – δικαιολογητικά :

Στην αίτηση, θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία, όπως αυτά αποτυπώνονται στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, μαζί με μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία. Η αίτηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη από τους ίδιους τους υποψηφίους και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια διοικητική αρχή.

Στην αίτηση θα δηλώνεται υποχρεωτικά από τον υποψήφιο η διαθεσιμότητα του σε εβδομαδιαία βάση, καθώς και το μάθημα που επιθυμεί ο υποψήφιος να διδάξει.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις