Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις δύο ατόμων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Προσλήψεις δύο ατόμων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την υποστήριξη εκτέλεσης του έργου: “Διακυβέρνηση και Διαχείριση των Συστημάτων Ποσειδωνίας & Αμμοθινών στη Μεσόγειο”, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο άτομα.

Δείτε την προκήρυξη εδώ: