Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις: Δείτε τον δήμο που προσλαμβάνει 86 άτομα

Προσλήψεις: Δείτε τον δήμο που προσλαμβάνει 86 άτομα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δημόσιο
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα έξι (86) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ξάνθης.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό Ανακοίνωσης 17378/25.7.2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 26/7/2022 έως και 8/8/2022