Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις: Δείτε θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμοργού για την καλοκαιρινή σεζόν

Προσλήψεις: Δείτε θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμοργού για την καλοκαιρινή σεζόν

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Αμοργού ανακοίνωσε την πρόσληψη 4 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα για την εύρυθμη λειτουργία του τομέα της καθαριότητας του Δήμου τους μήνες αιχμής της τουριστικής περιόδου.

Προσλήψεις: Δείτε θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμοργού για την καλοκαιρινή σεζόν

Προσλήψεις: Δείτε θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμοργού για την καλοκαιρινή σεζόν
Προσλήψεις: Δείτε θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμοργού για την καλοκαιρινή σεζόν
Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας.
Προσλήψεις: Δείτε θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμοργού για την καλοκαιρινή σεζόν
Προσλήψεις: Δείτε θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμοργού για την καλοκαιρινή σεζόν

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται από το Δήμο Αμοργού είναι οι εξής:

  • ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
  • ΥΕ Εργατών καθαριότητας
Προσλήψεις: Δείτε θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμοργού για την καλοκαιρινή σεζόν
Προσλήψεις: Δείτε θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμοργού για την καλοκαιρινή σεζόν

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται υποχρεωτικά η ειδικότητα και να την υποβάλουν, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) ή αυτοπροσώπως στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου και συγκεκριμένα στον κο Πορτοκάλη Δημήτριο (τηλ. 2285360-229 ).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει σήμερα 5 Ιουλίου και λήγε τη Δευτέρα 11 Ιουλίου.