Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις: Αυτός ο δήμος προσλαμβάνει 210 άτομα

Προσλήψεις: Αυτός ο δήμος προσλαμβάνει 210 άτομα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων δέκα (210) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ