Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις: Αυτός ο Δήμος προσλαμβάνει 155 άτομα – Η προκήρυξη

Προσλήψεις: Αυτός ο Δήμος προσλαμβάνει 155 άτομα – Η προκήρυξη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα πέντε (155) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Βόλου.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 1/8/2022 έως και 12/8/2022