Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις: Aυτός είναι ο Δήμος που προχωρά σε 95 προσλήψεις

Προσλήψεις: Aυτός είναι ο Δήμος που προχωρά σε 95 προσλήψεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα πέντε (95) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με αριθμό Ανακοίνωσης ΣΟΧ5/24231/25-7-2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση : [email protected]
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 26/7/2022 έως και 8/8/2022