Αρχική Μόνιμοι 845 μόνιμες θέσεις εργασίας σε 285 δήμους και περιφέρειες

845 μόνιμες θέσεις εργασίας σε 285 δήμους και περιφέρειες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τους 285 δήμους και περιφέρειες της χώρας να επιβεβαιώσουν τις προσλήψεις για 845 θέσεις τακτικού προσωπικού που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το τρέχον έτος 2020.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ζητά από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), έως την ερχόμενη Παρασκευή 6 Νοεμβρίου να επιβεβαιώσουν τις θέσεις, να καταγράψουν τα πρόσθετα προσόντα και να αποστείλουν τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση info@ypes.gr.

Το ΥΠΕΣ ζητά τις άμεσες ενέργειές των ΟΤΑ, εντός της τιθέμενης προθεσμίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση της προκήρυξης το συντομότερο δυνατόν.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο: «Σε περίπτωση που δεν αναρτηθεί από φορέα ο πίνακας στον τόπο και δεν αποσταλεί το έγγραφο μετά των δικαιολογητικών εμπρόθεσμα, οι θέσεις του φορέα δεν θα συμπεριληφθούν στον πίνακα της Υπηρεσίας μας προς το ΑΣΕΠ».

Δείτε την εγκύκλιο στο επισυναπτόμενο έγγραφο: eggr71274-20201027.