Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις απο την Περιφέρεια Αττικής στον τομέα απολύμανσης λόγω κορωνοϊού

Προσλήψεις απο την Περιφέρεια Αττικής στον τομέα απολύμανσης λόγω κορωνοϊού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Περιφέρεια Αττικής για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνώνμ ως ακολούθως:

4 ΔΕ Απολυμαντές
2 ΔΕ Οδηγοί

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/04/2020-08/04/2020

Τηλέφωνο:
213 2065081, 213 2065831, 213 2065863
Δείτε την προκήρυξη εδώ