Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας

Προσλήψεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οπρισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών, ως ακολούθως:

7 ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας
1 ΥΕ Προσωπικό Ασφαλείας

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, Μάρτιος 13, 2020

Τηλέφωνο: 213 2161000