Αρχική Χωρίς κατηγορία Προσλήψεις: 98 θέσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Προσλήψεις: 98 θέσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα οκτώ (98) ατόμων, λόγω άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊου (COVID 19) και απειλής της δημόσιας υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 5-2-2021 μέχρι 9-2-2021 και ώρα 15.00.

Οι θέσεις εργασία θα είναι σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και κατανέμονται ως εξής:

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (ΠΚΜ)

 • ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Υγειονολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει αυτών ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (2 θέσεις)
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (2 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγών (1 θέση)

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

 • ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Υγειονολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει αυτών ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (6 θέσεις)
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (2 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγών (2 θέσεις)

Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΚΜ)

 • ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής (3 θέσεις)

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (3 θέσεις)
 • ΤΕ Πληροφορικής (1 θέση)
 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  (1 θέση)
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων  (1 θέση)
 • ΔΕ Οδηγών (3 θέσεις)

Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (4 θέσεις)
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (9 θέσεις)

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας (Βέροια)

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

 • ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Υγειονολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει αυτών ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού (3 θέσεις)
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (1 θέση)
 • ΔΕ Οδηγών (1 θέση)
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (1 θέση)
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (2 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγών (1 θέση)

Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς (Κιλκίς)

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς

 • ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Υγειονολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει αυτών ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  (2 θέσεις)
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (1 θέση)
 • ΔΕ Οδηγών (1 θέση)
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (1 θέση)
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων  (2 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγών (1 θέση)

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας (Έδεσσα)

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

 • ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Υγειονολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει αυτών ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (2 θέσεις)
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (1 θέση)
 • ΔΕ Οδηγών (1 θέση)
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (1 θέση)
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (2 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγών (1 θέση)

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας (Κατερίνη)

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

 • ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Υγειονολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει αυτών ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού  (2 θέσεις)
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (1 θέση)
 • ΔΕ Οδηγών (1 θέση)
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (1 θέση)
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων  (2 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγών (1 θέση)

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (Σέρρες)

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

 • ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Υγειονολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει αυτών ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (4 θέσεις)
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (1 θέση)
 • ΔΕ Οδηγών (1 θέση)
 • ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής (2 θέσεις)
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (1 θέση)
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων  (2 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγών (1 θέση)

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (Πολύγυρος)

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

 • ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Υγειονολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει αυτών ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (3 θέσεις)
 • ΠΕ Ψυχολόγων  (1 θέση) 
 • ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (1 θέση)
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (2 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγών (1 θέση)
 • ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής (1 θέση)
 • ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού (1 θέση)
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (1 θέση)