Αρχική Μόνιμοι Προσλήψεις 920 ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων σε 7 Υγειονομικές Περιφέρειες

Προσλήψεις 920 ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων σε 7 Υγειονομικές Περιφέρειες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπ. Υγείας: Υπεγράφη η απόφαση για τη συνταγογράφηση ανασφάλιστων

To Υπουργείο Υγείας ενέκρινε προκήρυξη για μαζικές προσλήψεις στο ΕΣΥ και συγκεκριμένα για την πρόσληψη 920 ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων στις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες.

Ειδικότερα, η προκήρυξη αφορά την πλήρωση:

  • 1η Υ.ΠΕ: 198 θέσεων
  • 2η Υ.ΠΕ: 103 θέσεων
  • 3η Υ.ΠΕ: 75 θέσεων
  • 4η Υ.ΠΕ: 99 θέσεων
  • 5η Υ.ΠΕ: 113 θέσεων
  • 6η Υ.ΠΕ: 200 θέσεων
  • 7η Υ.ΠΕ: 132 θέσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 16/02/2021 ώρα 12.00 και λήγει στις 03/03/2021 ώρα 12.00

Οι αποφάσεις προκήρυξης των Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε. για όλες τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected], το αργότερο μέχρι και την 10/02/2021.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης προκήρυξης των ανωτέρω θέσεων είναι η μη δέσμευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο. Στην απόφαση προκήρυξης οι υπό πλήρωση θέσεις αναφέρονται ανά ειδικότητα και βαθμό, όπως ακριβώς αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έγκρισης.