Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις 59 ατόμων στο Δήμο Διονύσου

Προσλήψεις 59 ατόμων στο Δήμο Διονύσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με συμβάσεις 8 μηνών θα προσληφθούν 59 νέοι εργαζόμενοι στο Δήμο Διονύσου.

Οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν στον Δήμο Διονυύσου, ενώ οι θέσεις θα καλυφθούν από ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ’ κατηγορίας ( Με ψηφιακό ταχογράφο) (6 θέσεις), ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (ΟμάδαΒ’ –Τάξη Δ’) (3 θέσεις), ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (Ομάδα Ε’ – Τάξη Δ’) (1 θέση), ΔΕ Ηλεκτρολόγοι (Α’ ειδικότητας) (3 θέσεις), ΔΕ Ηλεκτρολόγοι (ΣΤ’ ειδικότητας) (1 θέσεις), ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (4 θέσεις), ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Πλήρωμα απορριμματοφόρου) (35 θέσεις), ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης (6 θέσεις)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 28 Δεκεμβρίου, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στο τηλέφωνο: 213 2030600

Δείτε την προκήρυξη εδώ