Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις 50 ατόμων απο το δημοτικό βρεφοκομείο Αθηνών

Προσλήψεις 50 ατόμων απο το δημοτικό βρεφοκομείο Αθηνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη συμπλήρωση των δυο (2) μηνών για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 28-02-2020 έως και 09-03-2020.

Τηλέφωνο: 210 5102451, 210 5102470

Δείτε την προκήρυξη εδώ