Αρχική Μόνιμοι Προσλήψεις: 27 θέσεις εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς στο Εξωτερικό

Προσλήψεις: 27 θέσεις εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς στο Εξωτερικό

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διεθνείς Οργανισμοί με έδρα τους διάφορες πόλεις του εξωτερικού προχωρούν σε 27 προσλήψεις για μόνιμη εργασία.

Δείτε αναλυτικά:

Απόφοιτος Λυκείου (9 θέσεις)
1
Senior Programme Assistant, Buenos Aires, Argentina
Buenos Aires, Argentina
2
Senior Admin Assistant, Washington
Washington
3
We value your privacy Supply Associate-Quality Assurance, Budapest
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
Budapest, Hungary
4
We value your privacy Senior Human Resources Assistant, Budapest
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
Budapest, Hungary
5
We value your privacyFinance Assistant – Financial Management Centre, Copenhagen
UNICEF – United Nations Children’s Fund
Copenhagen, Denmark
Deadline : 7 July 2021
6
We value your privacySenior Administrative Assistant, Geneva
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
Geneva, Switzerland
7
We value your privacyIT Associate, Geneva
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
Geneva, Switzerland
8
We value your privacy Information Management Associate, Valletta, Malta
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
Valletta, Malta
9
We value your privacy Senior Human Resources Assistant, Washington
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
Washington, United States
Επιστήμες Μηχανικών (3 θέσεις)
1
We value your privacyProject Manager, Skopje, North Macedonia
United Nations Office for Project Services (UNOPS)
Deadline : 28 June 2021
2
Economic Affairs Officer, P4
UNECE – United Nations Economic Commission for Europe
Geneva, Switzerland
3
We value your privacyAssociate Electrical Engineer, Pristina, Kosovo
UNOPS – United Nations Office for Project Services
Prishtinë/Priština, Kosovo
Deadline : 27 June 2021
Επιστήμες Πληροφορικής (2 θέσεις)
1
Economic Affairs Officer, P4
UNECE – United Nations Economic Commission for Europe
Geneva, Switzerland
2
We value your privacyInternal Audit Specialist, Rome, Italy
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Rome, Italy
Deadline : 22 August 2021
Οικονομικές Επιστήμες (7 θέσεις)
1
We value your privacyAssociate Program Officer, Geneva, Switzerland
World Intellectual Property Organization (WIPO)
Geneva, Switzerland
Deadline : 6 July 2021
2
Economic Affairs Officer, P4
UNECE – United Nations Economic Commission for Europe
Geneva, Switzerland
3
We value your privacySpecialist (Emergency Fundraising – High Value Audiences), Geneva
UNICEF – United Nations Children’s Fund
Geneva, Switzerland
Deadline : 1 July 2021
4
We value your privacyDonor Funds Analyst, London, United Kingdom
EBRD – European Bank for Reconstruction and Development
London, United Kingdom
5
We value your privacyAssociate, SAP, London, United Kingdom
EBRD – European Bank for Reconstruction and Development
London, United Kingdom
6
Finance Officer, Rome, Italy
Rome, Italy
Deadline : 14 July 2021
7
We value your privacyInternal Audit Specialist, Rome, Italy
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Rome, Italy
Deadline : 22 August 2021
Επιστήμες Επικοινωνίας (4 θέσεις)
1
We value your privacyPSP Officer (Education), Copenhagen
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
Copenhagen, Denmark
2
We value your privacySpecialist (Emergency Fundraising – High Value Audiences), Geneva
UNICEF – United Nations Children’s Fund
Geneva, Switzerland
Deadline : 1 July 2021
3
We value your privacyMarketing Specialist (Products), Geneva
UNICEF – United Nations Children’s Fund
Geneva, Switzerland
Deadline : 30 June 2021
4
We value your privacyConsultancy: Youth Engagement Coordinator Youth Team, New York
UNICEF – United Nations Children’s Fund
New York, USA
Deadline : 7 July 2021
Νομική Επιστήμη (5 θέσεις)
1
Senior Political Affairs Officer
Deadline : 03.07.2021
2
[ESO] Human Resources Advisor (2021_0017)
ESO
3
Senior Protection Assistant, Geneva
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
Geneva, Switzerland
Deadline : 28 June 2021
4
We value your privacyAssociate Program Officer, Geneva, Switzerland
World Intellectual Property Organization (WIPO)
Geneva, Switzerland
Deadline : 6 July 2021
5
We value your privacyInternal Audit Specialist, Rome, Italy
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Rome, Italy
Deadline : 22 August 2021
Επιστήμες Υγείας (2 θέσεις)
1
We value your privacyTechnical Officer, Geneva, Switzerland
World Health Organization (WHO)
Geneva, Switzerland
Deadline : 14 July 2021
2
We value your privacyTechnical Officer, Geneva, Switzerland
World Health Organization (WHO)
Geneva, Switzerland
Deadline : 30 June 2021
Κοινωνικές Επιστήμες (2 θέσεις)
1
We value your privacyPSP Officer (Education), Copenhagen
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
Copenhagen, Denmark
2
We value your privacySpecialist (Emergency Fundraising – High Value Audiences), Geneva
UNICEF – United Nations Children’s Fund
Geneva, Switzerland
Deadline : 1 July 2021
Πολιτικές Επιστήμες (9 θέσεις)
1
We value your privacyProject Manager, Skopje, North Macedonia
United Nations Office for Project Services (UNOPS)
Deadline : 28 June 2021
2
Senior Political Affairs Officer
Deadline : 03.07.2021
3
We value your privacyPSP Officer (Education), Copenhagen
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
Copenhagen, Denmark
4
Senior Protection Assistant, Geneva
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
Geneva, Switzerland
Deadline : 28 June 2021
5
We value your privacyAssociate Program Officer, Geneva, Switzerland
World Intellectual Property Organization (WIPO)
Geneva, Switzerland
Deadline : 6 July 2021
6
We value your privacyDonor Funds Analyst, London, United Kingdom
EBRD – European Bank for Reconstruction and Development
London, United Kingdom
7
We value your privacy HR Specialist (Learning Oversight Quality Assurance and L&D Section Support), New York
UNICEF – United Nations Children’s Fund
New York, USA
Deadline : 6 July 2021
8
We value your privacyConsultancy: Youth Engagement Coordinator Youth Team, New York
UNICEF – United Nations Children’s Fund
New York, USA
Deadline : 7 July 2021
9
We value your privacyInternal Audit Specialist, Rome, Italy
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Rome, Italy
Deadline : 22 August 2021
Θετικές Επιστήμες (3 θέσεις)
1
Economic Affairs Officer, P4
UNECE – United Nations Economic Commission for Europe
Geneva, Switzerland
2
We value your privacyDonor Funds Analyst, London, United Kingdom
EBRD – European Bank for Reconstruction and Development
London, United Kingdom
3
We value your privacy HR Specialist (Learning Oversight Quality Assurance and L&D Section Support), New York
UNICEF – United Nations Children’s Fund
New York, USA
Deadline : 6 July 2021
Επιστήμες Εκπαίδευσης (1 θέση)
1
We value your privacyPSP Officer (Education), Copenhagen
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
Copenhagen, Denmark
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (1 θέση)
1
We value your privacyPSP Officer (Education), Copenhagen
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
Copenhagen, Denmark
Ιατρική Επιστήμη (1 θέση)
1
We value your privacyTechnical Officer, Geneva, Switzerland
World Health Organization (WHO)
Geneva, Switzerland
Deadline : 14 July 2021
Επιστήμες Διοίκησης (9 θέσεις)
1
We value your privacyProject Manager, Skopje, North Macedonia
United Nations Office for Project Services (UNOPS)
Deadline : 28 June 2021
2
[ESO] Human Resources Advisor (2021_0017)
ESO
3
We value your privacyPSP Officer (Education), Copenhagen
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees
Copenhagen, Denmark
4
We value your privacySpecialist (Emergency Fundraising – High Value Audiences), Geneva
UNICEF – United Nations Children’s Fund
Geneva, Switzerland
Deadline : 1 July 2021
5
We value your privacyMarketing Specialist (Products), Geneva
UNICEF – United Nations Children’s Fund
Geneva, Switzerland
Deadline : 30 June 2021
6
We value your privacy HR Specialist (Learning Oversight Quality Assurance and L&D Section Support), New York
UNICEF – United Nations Children’s Fund
New York, USA
Deadline : 6 July 2021
7
We value your privacyConsultancy: Youth Engagement Coordinator Youth Team, New York
UNICEF – United Nations Children’s Fund
New York, USA
Deadline : 7 July 2021
8
Finance Officer, Rome, Italy
Rome, Italy
Deadline : 14 July 2021
9
We value your privacyInternal Audit Specialist, Rome, Italy
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Rome, Italy
Deadline : 22 August 2021