Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις 25 ατόμων στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

Προσλήψεις 25 ατόμων στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 6η Μαρτίου 2023. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2014 926.

Προκήρυξη