Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις 24 ατόμων στο Δήμο Αχαρνών

Προσλήψεις 24 ατόμων στο Δήμο Αχαρνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ανακοινώνει την πρόσληψη 24 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2023 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ