Αρχική Εποχικοί 210 προσλήψεις στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

210 προσλήψεις στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΣΟΧ1 και ΣΟΧ2.

Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω δύο προκηρύξεων:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2019

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες Φύλαξης.

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2019

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες Καθαριότητας, Εστίασης & Σίτισης.