Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις 202 ατόμων 8μηνης διάρκειας στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης

Προσλήψεις 202 ατόμων 8μηνης διάρκειας στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 202 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής
καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς
στην Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε υπ αριθμ. 1 και στα σχετικά παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα/Μονάδες της υπηρεσίας
που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων
των δημοτικών καταστημάτων των δήμων

Επικοινωνία:
27910 25045 εσ.:33020
Δείτε την προκήρυξη εδώ