Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις 2 ατόμων ανακοίνωσε ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Προσλήψεις 2 ατόμων ανακοίνωσε ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Δοικητικού/Οικονομικού
1 ΤΕ Διοικητικού

Τηλέφωνο: 24413 52210

Δείτε την προκήρυξη εδώ