Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις 18 ατόμων στο Δήμο Πειραιά

Προσλήψεις 18 ατόμων στο Δήμο Πειραιά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαοχτώ (18) ατόµων στο ∆ήµο Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς.