Προσλήψεις 17.942 μονίμων δημοσίων υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, δρομολογούνται μέσα στο 2023, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 2022, προκειμένου να στελεχώσουν βασικές και κρίσιμες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας «Απογευματινή».

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, προγραμματίζει εντός του έτους τη διενέργεια διαγωνισμών για την πρόσληψη:

495 μόνιμων υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
888 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
881 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
735 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και
943 θέσεις υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών.
Οι θέσεις θα καλυφθούν σταδιακά με διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ. Ο πρώτος γραπτός πανελλήνιος διαγωνισμός, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εσωτερικών, αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2023 για 5.124 θέσεις, 3.559 ΠΕ και 1.565 ΤΕ.

Οι ειδικότητες
Οι ειδικότητες ΠΕ που θα προσληφθούν έχουν ως εξής: Μηχανικών 464, Αρχαιολόγων 18, Αρχειονόμων 18, Βιολόγων 3, Γεωπόνων 16, Γεωλόγων 123, Γεωτεχνικών 207, Δασολόγων 119, Διοικητικών Οικονομικών 1.124, Επικοινωνίας 7, Επιστήμης Τροφίμων 2, Ιχθυολόγων 3, Κοινωνικών Λειτουργών 15, Κοινωνιολόγων 4, Κτηνιάτρων 38, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 104, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 82, Μεταλλειολόγων Μηχανικών 9, Μηχανολόγων Μηχανικών 85, Μηχανικών Οικονομίας Διοίκησης 1, Μηχανικών Περιβάλλοντος 17, Πολιτικών Μηχανικών 192, Τοπογράφων 132, Χημικών Μηχανικών 33, Μηχανικών Χωροταξίας και Πολεοδομίας 20, Νομικής 41, Οικονομικού 125, Περιβάλλοντος 34, Πληροφορικής 266, Στατιστικής 44, Φαρμακοποιών 9, Χημικών 123, Ψυχολόγων 23, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό 57.
Οι ειδικότητες ΤΕ: Αρχειονόμων-Βιβλιοθηκονόμων 16, Βρεφονηπιοκομίας 43, Τεχνολόγων Γεωπονίας 44, Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας 59, Δασοπονίας 224, Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 417, Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 22, Διοίκησης Μονάδων Υγείας 1, Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 11, Εποπτών Δημόσιας Υγείας 2, Ηλεκτρολόγων 71, Ηλεκτρονικών 8, Ιχθυοκομίας και Αλιείας 4, Κοινωνικών Λειτουργών και Κοινωνικής Εργασίας 86, Μηχανολόγων 35, Μηχανικών Αυτοματισμού 1, Λογιστών 30, Περιβάλλοντος 2, Πολιτικών Μηχανικών 78, Πληροφορικής 197, Τεχνολόγων Τροφίμων 25, Μηχανικών 189.
Το υπουργείο Εσωτερικών έχει εκπονήσει τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού που αφορά το σύνολο του Δημοσίου, δήμους, περιφέρειες, νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ κ.ά. Αυτός ο προγραμματισμός προσλήψεων εντάσσεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Σε δύο δόσεις θα καλυφθούν τα κενά
Τα συνολικά αιτήματα που υποβλήθηκαν στο υπουργείο Εσωτερικών ανέρχονται συνολικά σε 34.000 υπαλλήλους, για να καλυφθούν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί από τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις όλη την προηγούμενη δεκαετία. Μετά τις 17.942 προσλήψεις εντός του 2023, οι υπόλοιπες θα γίνουν σε βάθος χρόνου.

Οι περισσότερες προγραμματισμένες προσλήψεις αφορούν την αυτοδιοίκηση – δήμους 3.653 και περιφέρειες 724. Ακολουθεί το υπουργείο Εθνικής άμυνας με 3.150.

Αναλυτικά ανά υπουργείο οι προγραμματισμένες προσλήψεις έχουν ως εξής:

Υγείας 1.361
Προστασίας του Πολίτη 1.307
Δικαιοσύνης 1.230
Υποδομών και Μεταφορών 872
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 867
Κλιματικής Αλλαγής 195
Πολιτισμού και Αθλητισμού 758
Αγροτικής Ανάπτυξης 159
Εσωτερικών 247
Ψηφιακής Διακυβέρνησης 126
Μετανάστευσης και Ασύλου 150
Ναυτιλίας 224
Τουρισμού 55 και
55 θέσεις για την Προεδρία της κυβέρνησης.