Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις: 153 νέες θέσεις σε δύο Εφορείες Αρχαιοτήτων

Προσλήψεις: 153 νέες θέσεις σε δύο Εφορείες Αρχαιοτήτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Britain Greece Art Exhibition

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο νέες προκηρύξεις που αφορούν συνολικά 153 νέες προσλήψεις στις Εφορείες Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και Ηλείας.

Συγκεκριμένα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων πρόκειται να προσλάβει 78 άτομα ενώ η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας ανακοίνωσε την πρόσληψη 75 ατόμων.

Οι προσλήψεις και στις δύο προκηρύξεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών.

Ταυτόχρονα σε εξέλιξη βρίσκεται και η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 1.935 προσλήψεις σε Τοπικές Ομάδες Υγείας του υπουργείου Υγείας (ΤΟΜΥ), που θα αρχίσει να δέχεται αιτήσεις υποψηφίων από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021.

Παράλληλα όμως με το υπουργείο Υγείας τρέχει και η προκήρυξη για την πρόσληψη 1.600 Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στον Ελληνικό Στρατό. Πρόκειται αναλυτικά για 1.000 θέσεις στον Στρατό Ξηράς, 300 θέσεις στο Πολεμικό Ναυτικό, 280 θέσεις στην Πολεμική Αεροπορία και 20 θέσεις στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας.

Όλες οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα αφορούν διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, που εδρεύει στην Αρχαία Ολυμπία του Νομού Ηλείας

Όλες οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα αφορούν διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) .

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.