Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δήμο Λαυρεωτικής

Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δήμο Λαυρεωτικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του
Δήμου Λαυρεωτικής, που εδρεύει στο Λαύριο Αττικής – Διάρκεια σύμβασης 8 μήνες.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ