Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις 12 ατόμων στο Δήμο Λεβαδέων

Προσλήψεις 12 ατόμων στο Δήμο Λεβαδέων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Προκήρυξη