Αρχική ΑΣΕΠ Προσλήψεις: 119 Προσλήψεις στον Πειραιά – Δείτε την ανακοίνωση

Προσλήψεις: 119 Προσλήψεις στον Πειραιά – Δείτε την ανακοίνωση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. Αιτήσεις από 26-07-2022 έως και 08-08-2022 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό 32484/2892/22-07-2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected] Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ