Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις 11 ατόμων στην εφορεία αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

Προσλήψεις 11 ατόμων στην εφορεία αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

2 ΠΕ Αρχαιολόγων
9 ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αρχαιολογικά έργα

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 6-2-2020 έως και 12-2-2020.

Τηλέφωνο: 22310 47628, 9

Δείτε την προκήρυξη εδώ