Αρχική Εποχικοί Προσλαμβάνει νοσηλευτές και οικογενειακούς βοηθούς ο Δήμος Ρεθύμνης

Προσλαμβάνει νοσηλευτές και οικογενειακούς βοηθούς ο Δήμος Ρεθύμνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

2 ΤΕ Νοσηλευτές
3 ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 02/04/2020-13/04/2020

Τηλέφωνο: 28310 20468, εσωτ. 17
Δείτε την προκήρυξη εδώ