Αρχική Οικονομία Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021- 2027» και με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων της ΕΕ στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (HPC), της τεχνητής νοημοσύνης (AI), της κυβερνοασφάλειας (cyber security), της ανάπτυξης προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills) και του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης και της διαλειτουργικότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός δικτύου Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs- EDIHs).

Προς την κατεύθυνση αυτή, κάθε κράτος – μέλος καλείται να ορίσει μέσω ανοικτής και ανταγωνιστικής διαδικασίας, τους EDIHs που θα λάβουν μέρος στην πρόσκληση, την οποία θα δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (κλειστή διαγωνιστική διαδικασία), προκειμένου να επιλεγούν οι EDIHs που θα συγκροτήσουν το αρχικό δίκτυο.

Για την επιλογή των Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας στην Ελλάδα που θα κληθούν να συμμετάσχουν στην πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Γενικές Γραμματείες Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Βιομηχανίας και Εργασίας συμπράττουν και ανακοινώνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή σχετικών προτάσεων. Ο συνολικός αριθμός κόμβων που εκτιμάται ότι μπορεί να υποστηριχθεί για τις 13 περιφέρειες της χώρας μας, είναι κατ’ ελάχιστο 4 κόμβοι με μέγιστο τους 13 κόμβους.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή, κάθε κράτος – μέλος έχει τη δυνατότητα να ορίσει έναν αριθμό κόμβων, γεωγραφικά διασκορπισμένων στην επικράτειά του, που να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όσο και στις χρηματοδοτικές δυνατότητες της χώρας. Μάλιστα, υπάρχει η δυνατότητα να προταθούν ειδικά μέτρα για τις εξαιρετικά αποκεντρωμένες περιοχές, καθώς και η δυνατότητα να διαφοροποιείται το μέγεθος/ποσό της επένδυσης σε κάθε κόμβο, ανάλογα με τις ανάγκες που καλείται να καλύψει ένας κόμβος σε μία περιφέρεια. Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, η πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να ανακοινωθεί στα τέλη του 2020.