Αρχική Μόνιμοι Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Businessman working in the office

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των κάτωθι υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

 1. Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.),
 2. Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.),
 3. Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.),
 4. Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής
 5. Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης (Κοζάνη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη)
 6. Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου,
 7. Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας,
 8. ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών,
 9. ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά,
 10. ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης,

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

 • κλάδου Εφοριακών, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και
 • κλάδου Επιμελητών κατηγορίας Υ.Ε.

που πληρούν τις προϋποθέσεις των προς κάλυψη Π.Θ.Ε., να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, και βιογραφικό σημείωμα έως 05/10/2018 στο

fax 210 3375233 ή 210 3375058.

Τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) στην διεύθυνση: https://www.aade.gr/perggrammaaa-aheseni-ergasgas-pahe και επιπλέον προς διευκόλυνση των αιτούντων θα αναρτηθούν στο σχετικό πεδίο Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί μαΖί με την παρούσα πρόσκληση σε μορφή αρχείου επεξεργασίας κειμένου με την ονομασία «Ευρετήριο Π.Θ.Ε.»

Οι αιτήσεις θα αποσταλούν διαμέσου των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οι υπάλληλοι, συνοδευόμενες από διαβιβαστικό της Υπηρεσίας τους, στο οποίο να αναφέρεται η γνώμη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1048262 ΕΞ2015/08-04-2015 έγγραφο. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι υπηρετούν για οποιονδήποτε λόγο σε άλλη υπηρεσία από αυτήν στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση, η αίτησή τους θα πρέπει να κοινοποιείται και στην τελευταία, ώστε να λαμβάνει γνώση ο Προϊστάμενος αυτής και να εκφράζει την άποψή του.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν με βάση την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτικές για την υπηρεσία και θα εξετασθούν σε συνάρτηση με τα οργανικά κενά των Υπηρεσιών.