Αρχική Πρακτική άσκηση Πρόργαμμα πρακτικής άσκησης στην Εθνική Τραπεζα

Πρόργαμμα πρακτικής άσκησης στην Εθνική Τραπεζα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Internship «i-work@nbg», η Εθνική Τράπεζα προσκαλεί νέους και νέες, με ειδίκευση στον τομέα της Πληροφορικής, να συμμετάσχουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου!

Το Πρόγραμμα θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αποκτήσουν, μέσω έμμισθης πρακτικής άσκησης, τεχνογνωσία και επαγγελματική εμπειρία σε νέες τεχνολογίες, υποστηρίζοντας την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η συστηματική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών αποτελεί για την Εθνική Τράπεζα απόλυτη προτεραιότητα και η απασχόληση 20 “digital i-workers” ενισχύει τη δέσμευσή της για ψηφιακή εξέλιξη.

Αν θέλεις να συμβάλεις στο όραμα του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου, σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, γίνε μέλος της ομάδας μας.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα ξεκινά στις 4.12.2019 και ολοκληρώνεται στις 20.12.2019.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται βάσει των προδιαγραφών κάθε θέσης.

Οι καταλληλότεροι υποψήφιοι συμμετέχουν σε διαδικασία επιλογής, η οποία περιλαμβάνει:
1.   Γραπτή δοκιμασία / τεστ γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού
2.   Panel interview με εξειδικευμένα Στελέχη HR
3.   Συνέντευξη με Στελέχη Μονάδων Απασχόλησης

Yποβολή αιτησης