Η εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας για τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και της ΔΥΠΑ αναμένεται να ξεκινήσει από το τέλος του 2024 και τις αρχές του 2025, σύμφωνα με πληροφορίες από το Dnews. Η ένταξη του 50% των βοηθημάτων και κάθε είδους παροχών και ενισχύσεων της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ σε προπληρωμένες κάρτες αναμένεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά έως τις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον νόμο.

Με την προπληρωμένη κάρτα και τον περιορισμό στο 50% των αναλήψεων μετρητών, η κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει τη φοροδιαφυγή και να ελέγξει τη χρήση των επιδομάτων, τα οποία αντιστοιχούν στο 3% του ΑΕΠ. Οι συναλλαγές θα γίνονται κυρίως μέσω POS ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για μεγαλύτερη διαφάνεια.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για την προπληρωμένη κάρτα στην τράπεζα που διατηρούν τον τραπεζικό τους λογαριασμό, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ορίσει η υπουργός Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη.

Η προπληρωμένη κάρτα θα εκδίδεται από τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα και στις οποίες οι δικαιούχοι διατηρούν ενεργό λογαριασμό πληρωμών. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν την προπληρωμένη κάρτα και τη σχετική υπηρεσία λειτουργίας της χωρίς αντάλλαγμα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να αναλαμβάνουν κατά το ήμισυ των επιδομάτων τους σε μετρητά από τον τραπεζικό τους λογαριασμό, ενώ το υπόλοιπο πρέπει να δαπανάται μέσω της προπληρωμένης κάρτας. Αυτό συνεπάγεται ότι η χρήση της κάρτας επιτρέπεται για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την κυβέρνηση να επιδιώκει την αύξηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στις συναλλαγές των δικαιούχων επιδομάτων.

Eπιδόματα που θα ενταχθούν στην προπληρωμένη κάρτα

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

-Επίδομα Γέννησης

– Επίδομα Παιδιού (Α21): Χορηγείται με εισοδηματικά κριτήρια από το πρώτο παιδί και το συνολικό ποσό καθορίζεται από τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και την κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος. Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί ανά μήνα, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και σε 140 ή 84 ή 56 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί, ανά μήνα.

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: Χορηγείται σε όσους δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο για την συνταξιοδότηση ασφαλιστικό χρόνο και ανέρχεται σε 360 ευρώ.

– Αγροτική εστία: Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ). Το πρόγραμμα αφορά στην καταβολή χρηματικού βοηθήματος ύψους 700 ευρώ σε 4.000 τρίτεκνες μητέρες και 1.000 ευρώ σε 1.000 πολύτεκνες μητέρες.

-Επίδομα αναδοχής: Για κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή χορηγείται στους ανάδοχους γονείς ή στο ίδιο μετά την ενηλικίωσή του, οικονομική ενίσχυση, για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών διαβίωσης του αναδεχόμενου ατόμου. Το ποσό που καταβάλλεται ξεκινάει από 325 ευρώ και κλιμακώνεται στα 375 ευρώ και πάνω για παιδιά με παθήσεις.

-Ενίσχυση σε Οικογένειες Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: Το ποσό ξεκινάει από 300 έως 600 ευρώ με τη χρήση εισοδηματικών κριτηρίων.

Επιδόματα ΔΥΠΑ

-Επίδομα ανεργίας

-Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής ανεργίας

-Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο ανέργων

-Επίδομα επίσχεσης

-Ειδικό βοήθημα σε αποφυλακισθέντες

-Ειδικό εποχικό βοήθημα

-Βοήθημα μακροχρονίως ανέργων ύψους 200 ευρώ για έως 12 μήνες

-Επίδομα αφερεγγυότητας εργοδότη

-Επίδομα διαθεσιμότητας.

Ποια επιδόματα εξαιρούνται

Σε προπληρωμένη κάρτα δεν θα ενταχθούν τα παρακάτω επιδόματα, βοηθήματα, ενισχύσεις και παροχές:

Από τον ΟΠΕΚΑ

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, τα αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα ομογενών προσφύγων, το επίδομα στέγασης, η εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, τα έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου ανασφάλιστου υπερήλικα, το επίδομα στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες.

Από την ΔΥΠΑ

Το επίδομα λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη, το επίδομα διαθεσιμότητας και οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλει η ΔΥΠΑ. Ακόμη από την καταβολή μέσω της προπληρωμένης κάρτας εξαιρούνται τα άτομα με οπτική αναπηρία σε ποσοστό άνω του 80%.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις