Αρχική Μόνιμοι Προκήρυξη θέσεων μόνιμων γιατρών στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου

Προκήρυξη θέσεων μόνιμων γιατρών στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δεκαοχτώ θέσεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού για το Νοσοκομείο Ρεθύμνου περιλαμβάνει η προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη.

Πρόκειται για θέσεις που αφορούν στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Α΄, Β΄ και Διευθυντή.

Συγκεκριμένα:

1) Δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Εσωτερικής  Παθολογίας  στον βαθμό του Διευθυντή.

2) Μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Αναισθησιολογίας  στον βαθμό του Διευθυντή.

3) Μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή  Εσωτερικής  Παθολογίας  ή Καρδιολογίας  ή Πνευμονολογίας  – Φυματιολογίας  με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το ΤΕΠ), στον βαθμό του Επιμελητή Α΄.

4) Μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Παιδιατρικής  στον βαθμό του Επιμελητή Β΄.

5) Μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Χειρουργικής ή  Ορθοπαιδικής  και Τραυματολογίας  με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.), στον βαθμό του Επιμελητή Α΄.

6) Μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης  για το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, στον βαθμό του Επιμελητή Α΄.

7) Μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Ακτινολογίας στον βαθμό του Επιμελητή Α΄.

8) Μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Πνευμονολογίας  – Φυματιολογίας  στον βαθμό του Επιμελ. Α΄.

9) Μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Ουρολογίας  στον βαθμό του Επιμελητή Β΄.

10) Δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Ιατρικής βιοπαθολογίας  – Εργαστηριακής ιατρικής  στον βαθμό του Επιμελητή Β’.

11) Μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Αιματολογίας  στον βαθμό του Επιμελητή Β΄.

12) Μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Οδοντιατρικής  στον βαθμό του Επιμελητή Β’.

13) Δύο θέσεων (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Χειρουργικής  στον βαθμό του Επιμελητή. Β’.

14) Μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Ψυχιατρικής  στον βαθμό του Επιμελητή Β΄.

15) Μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Εσωτερικής  Παθολογίας  ή Καρδιολογίας  ή Αναισθησιολογίας ή  ή Χειρουργικής  ή Πνευμονολογίας  – Φυματολογίας ή  ή Νεφρολογίας  (για τη Μ.Ε.Θ.), στον βαθμό του Επιμελητή Β΄.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 16/02/2021 ώρα 12:00 και λήγει στις 03/03/2021 ώρα 12:00.